Agnieszka Chełmońska Studio

Szanowny Kliencie,

Jak powszechnie wiadomo 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Twoje dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy. Jednocześnie chcemy poinformować Cię o Twoich prawach, które będą przysługiwały Ci w związku z nowymi przepisami.

Administratorem danych osobowych jest firma Agnieszka Chełmońska Studio Efekt, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 1131998896, adres miejsca wykonywania działalności ul. Konopacka 3/5 03-426 Warszawa.

Twoje dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego w celu ewentualnego zawarcia umowy handlowej, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem bezpośrednim, do realizacji zamówień, umożliwienia korzystania ze sklepu internetowego, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe;

Twoje dane mogą być udostępniane odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w przypadku gdy wymaga tego usługa, którą zamówiłeś;

Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, a po tym okresie przez okres niezbędny do wykonania umowy i w związku z wykonywaniem umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa;

– masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;

– masz prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

– nie przetwarzamy Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.